Wat doet een intern begeleider

Het antwoord op Wat doet een intern begeleider

“Het contact met veel verschillende mensen, leerkrachten ouders, kinderen, psychologen, etc. is wat mij energie geeft als intern begeleider”

Wendela

  • Naam: Wendela
  • Studie: Post HBO Intern begeleider, remedial teacher bij Inholland
  • 15 jaar ervaring als leerkracht, 2 jaar als intern begeleider
  • Functie: Intern begeleider basisschool

Een intern begeleider adviseert en begeleidt leerkrachten

Wat doet een intern begeleider nou eigenlijk? Wendela is Intern Begeleider op een basisschool. Ze adviseert en begeleidt leerkrachten. Zodat de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen.

Die ene leraar of lerares die je altijd is bijgebleven. Omdat die de lessen speciaal maakte en écht naar je luisterde. Iedereen kent er wel één. Wat zou onderwijs zijn zonder die unieke en goede leerkrachten?

Een leraar kan tegenwoordig wel wat ondersteuning gebruiken

Maar leraar zijn is zwaar. Zeker in de huidige tijd waar de klassen overvol zitten en goede leerkrachten schaars zijn. En waar de toetscultuur en bureaucratie ten koste gaat van persoonlijke aandacht voor de leerling.

Oververmoeidheid en een gebrek aan goede leerlingzorg liggen op de loer. Een leerkracht kan dus wel wat ondersteuning gebruiken.

Een interview intern begeleider met Wendela

Intern begeleider basisschool: alles rondom leerlingzorg

Als intern begeleider coördineer ik alles rondom leerlingzorg. Dit gaat om de zorg voor leerlingen die het in de klas zonder extra ondersteuning niet redden. Dit kan gaan om leerlingen met een diagnose als ADHD, autisme of dyslexie. Maar ook om leerlingen die bijvoorbeeld gepest worden, een nare thuissituatie hebben of medische hulp nodig hebben.

Ik geef deze zorg niet zelf, maar schakel hiervoor de juiste mensen in.

Advies aan leerkrachten

Daarnaast adviseer ik leerkrachten, zodat zij de benodigde ondersteuning kunnen geven aan de leerlingen die het nodig hebben. En houd ik me bezig met hoe het onderwijs op de basisschool zo goed mogelijk aansluit bij de leerlingen.

Kwaliteit van onderwijs is ook voor de onderwijsinspectie een belangrijk criterium. Of bijvoorbeeld voor de vakvereniging voor mensen in het onderwijs. Als Intern begeleider kun je daar een mooie bijdrage in leveren.

Zelf ook leerkracht geweest

Om je goed in te kunnen leven in een leerkracht is het een groot voordeel als je zelf ook voor de klas hebt gestaan. Ik heb zelf 15 jaar gewerkt als leerkracht.

Ik wilde graag doorgroeien en op een andere manier mijn ervaring inzetten. Het vak van intern begeleider past goed bij wat ik leuk vind en goed kan, zoals ondersteuning bieden, begeleiden en analyseren. Vaardigheden die een intern begeleider absoluut moet bezitten.

Ook goede luister- en gespreksvaardigheden, verschillende taken goed kunnen managen en stevig in je schoenen staan zijn onmisbare eigenschappen om leerkrachten optimaal te kunnen ondersteunen.

Wat doet een Intern Begeleider?

Wat doet een intern begeleider nou op een typische dag?

Een dag als Intern begeleider is nooit saai. Na het checken van mijn e-mail en het bepalen van de prioriteiten voor die dag, begint de ochtend altijd met een korte briefing door de schooldirecteur. Zijn er zieke leerkrachten, speciale activiteiten zoals een museumbezoek, of een bepaalde deadline, zoals het invullen van een vragenlijst? Dat soort dingen.

Daarna ga ik meestal mails beantwoorden, afspraken maken of papieren voor leerlingenzorg invullen. Als intern begeleider moet ik vaak aanvragen doen voor onderzoeken, bijvoorbeeld een dyslexie-onderzoek of intelligentie-onderzoek. Deze gegevens haal ik dan uit toetsuitslagen en observaties.

Maar ook een toestemmingsformulier invullen om een leerling over te plaatsen naar een andere basisschool met passende ondersteuning, is een vorm van leerlingzorg.

Observeren in een klas

Een belangrijk onderdeel van mijn werk als intern begeleider is observeren in de klas. Ik observeer hoe de leerkrachten lesgeven en hoe de sfeer is in de klas.

Daarbij let ik ook op opvallend gedrag van leerlingen. Wanneer hebben ze dat gedrag, in welke situatie en wat triggert die leerling, zijn dan vragen die ik mezelf stel.

De intern begeleider observeert een klas op een basisschool.

Na de observatie ga ik in gesprek met de leerkracht. Ik geef bijvoorbeeld tips, hoe je iets duidelijker kan uitleggen of hoe je om kan gaan met orde verstorend gedrag.

Oudergesprek

Ook heb ik regelmatig oudergesprekken. Als de resultaten van een leerling anders zijn dan verwacht, of als een leerling gedragsmatig opvalt, dan vraagt de leerkracht aan de ouders om op gesprek te komen. Vaak doet de leerkracht dit zelf, maar als er wat extra zorg nodig is, bijvoorbeeld remedial teaching (bijles) of onderzoeken nodig zijn, dan is de IB-er er vaak bij.

Gesprek met een leerling

Heel soms heb ik zelf een gesprek met een leerling. Dit is als een leerling aangeeft met iemand anders dan de leerkracht te willen praten over vertrouwelijke zaken. Of als het gaat om kinderen bij wie eventueel sprake is van kindermishandeling. Ik vraag dan naar voorbeelden van wat er gebeurt thuis en leg uit wat wij met die informatie gaan doen.

Verder heb ik regelmatig vergaderingen, bijvoorbeeld met de directie of bouwcoördinatoren. Zoals de onderbouwcoördinator die de organisatorische zaken voor groep 1 en 2 coördineert.

Soms sta ik ook zelf even voor een klas.

Wat gaat goed, wat kan beter

Naast de observaties en gesprekken met leerkrachten en ouders ben ik ook veel bezig met het analyseren van resultaten, zoals de gemaakte cito toetsen.

Uit zo’n analyse kan bijvoorbeeld blijken dat een vakgebied achterblijft in resultaten en dat er uitgezocht moet gaan worden waaraan dat ligt. Zijn de lesboeken verouderd? Wijken leerkrachten te veel af van het lesprogramma? Etc..

Opbrengstgesprekken

De uitkomsten van deze analyses bespreek ik dan weer met de leerkrachten. Naar aanleiding van deze opbrengstgesprekken hebben we een helder beeld gekregen over wat goed gaat en wat minder goed gaat. Bijvoorbeeld, de rekenresultaten zijn goed, maar woordenschat blijft achter. Het gaat dan om een groepsgemiddelde, dus niet op leerlingniveau.

Welke verklaringen zijn er en wat zijn de vervolgstappen? Bijvoorbeeld meer tijd besteden aan een bepaald vak. Dit beschrijven we in een actieplan.

Als intern begeleider in gesprek met leerkrachten.

Wat maakt het werk van intern begeleider zo leuk?

Het contact met veel verschillende mensen, leerkrachten ouders, kinderen, psychologen, etc. is wat mij energie geeft als intern begeleider. Iedereen heeft zijn eigen visie op wat er speelt met een kind of de resultaten van een vak. Door het uitwisselen van ieders kennis, kom je dan tot een verdieping.

We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: zo goed mogelijk onderwijs geven aan onze leerlingen.

Continu up-to-date blijven voor de beste begeleiding

Goed onderwijs een de juiste begeleiding geven voor de leerlingen betekent dat je over heel veel verschillende onderwerpen kennis en vaardigheden nodig hebt. En jezelf moet blijven bijscholen.

Er komen namelijk steeds nieuwe inzichten bij. Zoals rondom dyslexie en hoe je deze kinderen zo goed mogelijk kan begeleiden. Ik ga daarom regelmatig naar congressen voor de nieuwste inzichten.

Maar ook op de werkvloer blijven we leren. Op onze school zijn we op dit moment de manier waarop we lesgeven aan het veranderen. Hierbij hebben we een onderwijsadviseur die ons daarbij ondersteunt en ons leert waarop we moeten letten.

Coachen op school

Het vak van leerkracht is een complex vak en soms helpt beschikbare begeleiding vanuit de school onvoldoende. De leerkracht blijft dan tegen dezelfde problemen aanlopen, bijvoorbeeld omgaan met een moeilijke klas. Dit kan leiden tot vermoeidheidsproblemen of orde problemen bijvoorbeeld.

Dan helpt het om met behulp van coaching te kijken welke doelen je zelf wilt halen en vanuit je eigen kracht daarin stappen gaat zetten. In plaats van dat een ander je vertelt hoe je het moet gaan doen.

Ik volg daarom een post HBO opleiding ‘coachen op school’. Een pittige opleiding waarmee ik leer om collega’s meer coachend te begeleiden. Juist door coaching geef je leerkrachten weer zicht op wat wel goed gaat en hoe ze dat kunnen inzetten.

Intern begeleider opleiding

Zoals eerder al genoemd: ervaring als leerkracht is echt een ‘pré’ om een goede intern begeleider te zijn. Doe dus eerst ruime ervaring op in het onderwijs. En ga vervolgens een goede opleiding voor Intern begeleider doen.

Probeer een stage voor jezelf te regelen. Niet gebruikelijk, maar wel heel waardevol.

Intern begeleider vacature

Ben jij bezig met een opleiding intern begeleider of al bijna klaar? Bekijk vacatures voor Intern begeleider op een school. Of kijk eens op Meesterbaan.nl voor actuele vacatures in het onderwijs.

Wat doet een intern begeleider
Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit vak? Deel dit interview!